در صورتي كه گوشي شما قابليت اتصال به شبکه GPRS را داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از درخواست از portal همراه اول با آدرس WWW.MCI.IR براي ارسال تنظيمات به گوشي خود اقدام نماييد که تنظيمات به صورت خودگار توسط سيستم با استفاده از يك كوته‌پيام برای گوشی شما ارسال خواهد شد. پس از دريافت كوته‌پيام و وارد كردن PIN 1234 تنظيمات را در گوشي خود ذخيره نماييد.

Template Design:Dima Group