• سیم کارت همراه اول دائمی         ۰۰۰/۸۸۰/۲  ریال واگذاری به روز 
  • سیم کارت همراه اول دائمی جدید ۰۰۰/۲۳۶/۱  ریال واگذاری به روز
  • سیم کارت همراه اول اعتباری       ۰۰۰/۲۲۶     ریال واگذاری به روز

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۴۲۷۲۲۳۴۰۰ تماس حاصل فرمائید.

Template Design:Dima Group